MY Chess Rating
Search Top 10(juniors) Top 10 Top 10 FIDE
January 2017
# Name Title Rating
 1  Yeoh, Li Tian FM  2449
 2  Chan, Nicholas FM  2366
 3  Mok, Tze-Meng IM  2349
 4  Lim, Yee-Weng IM  2340
 5  Mas, Hafizulhelmi IM  2318
 6  Ding, Tze How Dilwen FM  2306
 7  Teh, Eu Wen Aron FM  2279
 8  Lim, Zhuo Ren FM  2228
 9  Wong, Yinn Long FM  2207
 10  Liew, Chee-Meng Jimmy IM  2206

October 2016
# Name Title Rating
1 Yeoh, Li Tian f 2432
2 Chan, Nicholas f 2366
3 Ding, Tze How Dilwen f 2361
4 Mok, Tze-Meng m 2349
5 Lim, Yee-Weng m 2340
6 Mas, Hafizulhelmi m 2319
7 Teh, Eu Wen Aron f 2279
8 Lim, Zhuo Ren f 2217
9 Ooi, Zhi Yang m 2211
10 Liew, Chee-Meng Jimmy m 2206
***************************************************************
Jan 2011 
 #  Name           Title  Rating
 1  Mas, Hafizulhelmi    m    2418  
 2  Mok, Tze-Meng      m    2394  
 3  Chan, Nicholas      f    2375  
 4  Ooi, Chern Ee      f    2349  
 5  Lim, Chuin Hoong Ronnie f    2335  
 6  Liew, Chee-Meng-Jimmy  m    2302  
 7  Ng, Tze Han           2285  
 8  Long, Peter       f    2282  
 9  Lim, Yee-Weng      m    2248  
 10 Law, Zhe Kang          2215  


***************************************************************
Oct 2010
 #  Name           Title  Rating
 1  Mas, Hafizulhelmi    m    2422 
 2  Mok, Tze-Meng      m    2416 
 3  Chan, Nicholas      f    2375 
 4  Ooi, Chern Ee      f    2349 
 5  Long, Peter       f    2302 
 5  Lim, Chuin Hoong Ronnie     2302 
 7  Liew, Chee-Meng-Jimmy  m    2299 
 8  Ng, Tze Han           2282 
 9  Lim, Yee-Weng      m    2248 
10  Law, Zhe Kang          2215