MY Chess Rating
Search Top 10(juniors) Top 10 Top 10 FIDE

Top 10 Junior Chess Players Oct 2016

0001 Wong Yinn Long 2090
0002 Lye Lik Zang 1991
0003 Ng Jen Sheng1982
0004 Emir Rusyaidi Ahmad Nazari 1970
0005 Kaseh Irsya Dania Mohd Nurul Izani-G1922
0006 Teh De Juan 1919
0007 Tan Jun Ying1900
0008 Ryan Chan Yi Meng1888
0009 Cheah Kah Hoe1870
0010 Amir Ghaazi Mohd Saprin1839

Previous Top 10 Junior Chess Players (Jul 2016)

0001 Wong Yinn Long 2031
0002 Lye Lik Zang 2026
0003 Ng Jen Sheng2021
0004 Emir Rusyaidi Ahmad Nazari 1985
0005 Tan Jun Ying1921
0006 Teh De Juan 1919
0007 Ryan Chan Yi Meng1860
0008 Amir Ghaazi Mohd Saprin1839
0009 Yee Jian Yang1801
0010 Yip Thung1798
Back